Videor

Över 60 skidskicklighetsvideor

På webbsidorna finns det över 60 videor på skidskicklighet med olika övningar, spel, lekar, stafetter och grenteknik. Videorna på snö-aktiviteterna är indelade i olika grundidrottsfärdighet på basen av vilken kunskap de utvecklar mest. Videorna är korta och tydliga.

Även stödmaterial är tillgängligt

”Stödmaterial” -delen innehåller printbart material som stöd för undervisningen. Där hittar du bland annat färdiga tidsplaner samt spel och lekar för gymnastiklektioner.

Balansskicklighet

"Sista paret ut", på skidor

Skyttelstafett

"Följa John"

Gruppåkning

Backåkning i telemark-stil

Turvis korsning av skidor i nedförsbacke

Skidan i kors bakom till framåt på planmark

Glida på ett ben med knäna ihop

Lyfta benen turvis genom att hålla i knäna

Rörlighetsfärdigheter

"Sista paret ut", på skidor

Skyttelstafett

"Följa John"

Gruppåkning

Backåkning i telemark-stil

Turvis korsning av skidor i nedförsbacke

Skidan i kors bakom till framåt på planmark

Glida på ett ben med knäna ihop

Lyfta benen turvis genom att hålla i knäna

Behärskande av utrustning

"Sista paret ut", på skidor

Skyttelstafett

"Följa John"

Gruppåkning

Backåkning i telemark-stil

Turvis korsning av skidor i nedförsbacke

Skidan i kors bakom till framåt på planmark

Glida på ett ben med knäna ihop

Lyfta benen turvis genom att hålla i knäna

Grenteknik

"Sista paret ut", på skidor

Skyttelstafett

"Följa John"

Gruppåkning

Backåkning i telemark-stil

Turvis korsning av skidor i nedförsbacke

Skidan i kors bakom till framåt på planmark

Glida på ett ben med knäna ihop

Lyfta benen turvis genom att hålla i knäna

Stödmaterial