Videor

Över 60 skidskicklighetsvideor

På webbsidorna finns det över 60 videor på skidskicklighet med olika övningar, spel, lekar, stafetter och grenteknik. Videorna på snö-aktiviteterna är indelade i olika grundidrottsfärdighet på basen av vilken kunskap de utvecklar mest. Videorna är korta och tydliga.

Även stödmaterial är tillgängligt

”Stödmaterial” -delen innehåller printbart material som stöd för undervisningen. Där hittar du bland annat färdiga tidsplaner samt spel och lekar för gymnastiklektioner.

Balansskicklighet

Diagonalåkning

Diagonalåkning utan stavar

Parstakning

Parstakning med spark

Saxning med språng

Saxning

Rörlighetsfärdigheter

Diagonalåkning

Diagonalåkning utan stavar

Parstakning

Parstakning med spark

Saxning med språng

Saxning

Behärskande av utrustning

Diagonalåkning

Diagonalåkning utan stavar

Parstakning

Parstakning med spark

Saxning med språng

Saxning

Grenteknik

Diagonalåkning

Diagonalåkning utan stavar

Parstakning

Parstakning med spark

Saxning med språng

Saxning

Stödmaterial