Videor

Över 60 skidskicklighetsvideor

På webbsidorna finns det över 60 videor på skidskicklighet med olika övningar, spel, lekar, stafetter och grenteknik. Videorna på snö-aktiviteterna är indelade i olika grundidrottsfärdighet på basen av vilken kunskap de utvecklar mest. Videorna är korta och tydliga.

Även stödmaterial är tillgängligt

”Stödmaterial” -delen innehåller printbart material som stöd för undervisningen. Där hittar du bland annat färdiga tidsplaner samt spel och lekar för gymnastiklektioner.

Balansskicklighet

Cirkelåkning med bollkast

Cirkelåkning med fristil baklänges och framlänges

Kort cirkelåkning

Åkning i åttor, fristil

Rörlighetsfärdigheter

Cirkelåkning med bollkast

Cirkelåkning med fristil baklänges och framlänges

Kort cirkelåkning

Åkning i åttor, fristil

Behärskande av utrustning

Cirkelåkning med bollkast

Cirkelåkning med fristil baklänges och framlänges

Kort cirkelåkning

Åkning i åttor, fristil

Grenteknik

Cirkelåkning med bollkast

Cirkelåkning med fristil baklänges och framlänges

Kort cirkelåkning

Åkning i åttor, fristil

Stödmaterial