Videor

Över 60 skidskicklighetsvideor

På webbsidorna finns det över 60 videor på skidskicklighet med olika övningar, spel, lekar, stafetter och grenteknik. Videorna på snö-aktiviteterna är indelade i olika grundidrottsfärdighet på basen av vilken kunskap de utvecklar mest. Videorna är korta och tydliga.

Även stödmaterial är tillgängligt

”Stödmaterial” -delen innehåller printbart material som stöd för undervisningen. Där hittar du bland annat färdiga tidsplaner samt spel och lekar för gymnastiklektioner.

Balansskicklighet

Skidcross

Land-hav-himmel -lek på snön

Hoppvändning

Trampsväng i nedförsbacke

Plogsväng på bana

Slalomåkning, fristil utan stavar

Slalomåkning, fristil

Rörlighetsfärdigheter

Skidcross

Land-hav-himmel -lek på snön

Hoppvändning

Trampsväng i nedförsbacke

Plogsväng på bana

Slalomåkning, fristil utan stavar

Slalomåkning, fristil

Behärskande av utrustning

Skidcross

Land-hav-himmel -lek på snön

Hoppvändning

Trampsväng i nedförsbacke

Plogsväng på bana

Slalomåkning, fristil utan stavar

Slalomåkning, fristil

Grenteknik

Skidcross

Land-hav-himmel -lek på snön

Hoppvändning

Trampsväng i nedförsbacke

Plogsväng på bana

Slalomåkning, fristil utan stavar

Slalomåkning, fristil

Stödmaterial