Aikuisten hiihtokoulu

Aikuisten hiihtokoulumateriaali on kehitetty seuratoiminnan tueksi. Materiaalin avulla seura järjestää laadukasta hiihtokoulutoimintaa paikkakuntansa aikuisliikkujille. Lähde mukaan järjestäjäksi!

Aikuisliikunnassa valtava potentiaali

Tiesitkö, että 5-9 –vuotiaita lapsia oli vuonna 2021 yli 67 000 vähemmän, kuin 35-39 –vuotiaita aikuisia? Tarvitsemme seuratoimintaamme jatkossakin lisää lapsia, mutta suuressa aikuisliikkujien joukossa on paljon sellaisia henkilöitä, jotka hiihtävät ja haluavat kehittää hiihtotaitoaan nauttiakseen lajista yhä enemmän. Seuroissa puolestaan on ammattitaito näiden liikkujien ohjaamiseen.

Miksi aikuisten hiihtokoulun järjestäjäksi?

• Seuratoiminta pysyy elinvoimaisena ja monipuolisena
• Aikuishiihtokurssit tehostavat seuran varainhankintaa
• Kursseille osallistuvilla aikuisliikkujilla on potentiaalia tuoda seuratoimintaan myös omia lapsiaan ja lapsenlapsiaan
• Kasvava osallistujamäärä tuo mahdollisuuden lisätä seuran jäsenmäärää sekä talkoolaisten määrää
• Lisää seuran tunnettuutta paikkakunnalla sekä arvoa palveluntarjoajana

Konsepti ja materiaalien hyödyntäminen

Aikuisten hiihtokoulumateriaalit on toteutettu Suomen Hiihtoliiton ja FSI yhteistyössä hiihtoseuroille ja muille yhdistyksille aikuisten hiihtokurssien toteuttamiseen. Konsepti toimii yhtenä mahdollisena mallina Aikuisten Hiihtokoulun toteuttamiseen, mutta materiaaleja voi myös soveltaen hyödyntää omanlaiseen toteutukseen sopivaksi. Tärkeintä on mahdollistaa yhä useammalla aikuiselle lumella liikkuminen.

Hiihtokoulun ohjausmateriaalit sisältävät niin ohjauskortteja harjoitustuntien pitämiseksi, videoita harjoitusten toteuttamisen tueksi kuin ohjaajanopasta kurssin käytännön toteuttamiseen.

Aikuisten hiihtokoulu materiaaliin kuuluu Lumilajiohjaajakoulutus, joka suoritetaan itsenäisesti Hiihtoliiton verkko-oppimisympäristössä. Kurssin suorittamisen jälkeen hiihtokoulu materiaalit saa ladattua itselleen. Kurssin hinta on 15 € ja se sisältää Lumilajiohjaajakoulutuksen sekä kaikki materiaalit.

Suosittelemme seuroja ja muita yhdistyksiä toteuttamaan Aikuisten hiihtokoulua kokonaisuudessaan Lumilajiohjaajakoulutuksessa ohjeistetun konseptin mukaisesti. Seura voi halutessaan hyödyntää Aikuisten hiihtokoulun ohjeistuksia ja videoita myös soveltaen omissa kursseissaan.

Ohjaajakoulutus

Hiihtoliitto on luonut verkko-oppimisympäristöönsä Hiihtoliitto Akatemiaan Aikuisten hiihtokoulua varten Lumilajiohjaajakoulutuksen. Koulutuksessa esitellään hyviä käytänteitä aikuisten hiihtokoulun ohjaamiseen ja järjestämiseen. Koulutus suoritetaan itsenäisesti verkossa ja sitä suositellaan kaikille aikuisten hiihtokouluja järjestäville sekä ohjaaville.

Suomen Hiihtoliiton Lumilajiohjaajakoulutuksen tavoitteena on lisätä ohjaajien osaamista lumella. Ohjaajakoulutus tarjoaa ohjaajille vinkkejä lumilajien ohjaamiseen niin lasten ja nuorten kuin aikuistenkin harrastetoiminnassa. Ohjaajakoulutus sopii jokaiselle ohjaamisesta kiinnostuneelle tai jo pidempään ohjaajana toimineelle.

Ohjaajakoulutuksen kesto on noin 20 h ja se on toteutettavissa täysin itsenäisenä verkkototeutuksena verkko-oppimisympäristössä. Mikäli olette kiinnostuneita ohjaajakoulutuksen toteutuksesta lähiopetuksena, olkaa yhteydessä tilda.rajamaki@hiihtoliitto.fi.

Aikuisten hiihtokoulu materiaalit

• Lumilajiohjaajakoulutus

• Yhteensä 4 valmista tuntisuunnitelmaa vapaan ja perinteisen hiihtotavan ohjaukseen (2/perinteinen ja 2/vapaa) – a’ 1,5h

• Ohjauskortit ohjaajan tueksi jokaiselle tunnille

• Ohjaajan/järjestäjän opas (mm. kurssin markkinoinnin ja organisoinnin vinkkejä)

• Harjoitepankki – yli 40 tekniikkaharjoitetta videoituna

Aikuisten hiihtokouluihin osallistuminen

Aikuisten hiihtokouluja järjestävät paikalliset lumilajiseurat ja muut yhdistykset. Tutustu paikallisten seurojen tarjontaan heidän nettisivujen kautta. Kaikki Hiihtoliiton Aikuisten hiihtokoulujan järjestävät tahot ovat suorittaneet Lumilajiohjaajakoulutuksen ja ovat oikeutettuja kyseisen konseptin mukaisen hiihtokoulun järjestämiseen.

Aikuisten hiihtokoulua tuottamassa